Trắc nghiệm Địa Lí 12: (có đáp án) Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

  • 2575 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, cho biết cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh nào?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích:

B1. Xem kí hiệu cửa khẩu ở Atlat ĐL trang 3 (Kí hiệu chung).

B2.Căn cứ vào Atlat ĐLVN trang 26, xác định vị trí cửa khẩu Lao Bảo => nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Câu 2:

Cho biết tỉnh nào sau đây không thuộc vùng Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ  An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên -  Huế => Ninh Bình không thuộc địa phận vùng Bắc Trung Bộ (Ninh Bình thuộc vùng đồng bằng sông Hồng).


Câu 3:

Việc trồng rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có tác dụng

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Rừng ven biển ở Bắc Trung Bộ có tác dụng chắn gió bão, cát bay.


Câu 4:

Diện tích rừng của Bắc Trung Bộ lớn thứ 2 cả nước, chỉ đứng sau vùng

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Bắc Trung Bộ có diện tích đất có rừng là 2,46 triệu ha (20% cả nước), chỉ đứng sau Tây Nguyên.


Câu 5:

Vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ có các thế mạnh nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Vùng đồi trước núi có:

- Thế mạnh về chăn nuôi đại gia súc trên các đồng cỏ, cánh rừng.

- Diện tích đất bazan tuy nhỏ nhưng khá màu mỡ là cơ sở hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm: Cà phê (Tây Nghệ An, Quảng Trị), cao su, hồ tiêu (Quảng Bình, Quảng Trị), chè ở Tây Nghệ An.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận