Trắc nghiệm Địa lí 12 CTST Bài 30. Khai thác thế mạnh để phát triển kinh tế ở Tây Nguyên có đáp án

  • 34 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cây chè được trồng nhiều nhất ở các tỉnh nào của Tây Nguyên ?

Xem đáp án

Chọn D

Diện tích năm 2021 của vùng Tây Nguyên chiếm gần 9% diện tích chè của cả nước, tập trung chủ yếu ở Lâm Đồng. Hiện nay, vùng đã ứng dụng công nghệ mới trong trồng, chăm sóc và chế biến chè. Các nhà máy chế biến chè trong vùng tập trung ở Lâm Đồng và Gia Lai.


Câu 2:

Cây công nghiệp nào sau đây quan trọng số một ở vùng Tây Nguyên?

Xem đáp án

Chọn C

Cà phê là cây công nghiệp quan trọng số một ở Tây Nguyên. Năm 2021, vùng chiếm khoảng 90% diện tích và 94% sản lượng cà phê của cả nước. Cà phê được trồng nhiều nhất ở tỉnh Đắk Lắk.


Câu 3:

Tỉnh/thành phố nào sau đây được mệnh danh “thủ phủ cà phê” của Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn D

Được mệnh danh "thủ phủ cà phê" Việt Nam, Đắk Lắk hiện có hơn 200 000 ha diện tích trồng cà phê, cho sản lượng khoảng 450 000 tấn mỗi năm, dẫn đầu cả nước. Với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thích hợp, cà phê chiếm thế độc tôn trong cơ cấu cây trồng Đắk Lắk, trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh này ở hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.


Câu 4:

Loại khoáng sản nào sau đây có trữ lượng lớn nhất ở vùng Tây Nguyên?

Xem đáp án

Chọn B

Tây Nguyên có trữ lượng bô-xít lớn nhất cả nước (khoảng 8,2 tỉ tấn), chiếm gần 90% trữ lượng cả nước, phân bố chủ yếu ở Lâm Đồng, Đắk Nông.


Câu 5:

Ở vùng Tây Nguyên, khoáng sản bô-xít tập trung chủ yếu ở các tỉnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B

Tây Nguyên có trữ lượng bô-xít lớn nhất cả nước (khoảng 8,2 tỉ tấn), chiếm gần 90% trữ lượng cả nước, phân bố chủ yếu ở Lâm Đồng, Đắk Nông.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận