Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 12 (có đáp án): Đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Á (phần 2)

  • 1611 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Các quốc gia/ vùng lãnh thổ thuộc phần đất liền của Đông Á là

Xem đáp án

Giải thích: Các quốc gia/ vùng lãnh thổ thuộc phần đất liền của Đông Á là Trung Quốc, Triều Tiên.

Đáp án: B


Câu 2:

Các quốc gia thuộc Đông Á là

Xem đáp án

Giải thích: Các quốc gia thuộc Đông Á bao gồm 4 quốc gia đó là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên.

Đáp án: A


Câu 3:

Đông Á tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đông Á tiếp giáp với đại dương Thái Bình Dương ở phía Đông.

Đáp án: C


Câu 4:

Đông Á không tiếp giáp với các biển nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đông Á tiếp giáp với các biển như: biển Hoàng Hải, biển Hoa Đông và biển Nhật Bản.

Đáp án: D


Câu 5:

Phía tây Trung Quốc có địa hình chủ yếu là

Xem đáp án

Giải thích: Phía tây Trung Quốc (phía tây phần đất liền Đông Á) có địa hình chủ yếu là hệ thống núi, sơn nguyên cao và hiểm trở, bồn địa lớn (sơn nguyên Tây Tạng).

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận