Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

  • 1081 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Quốc gia có quy mô kinh tế đứng thứ 2 thế giới hiện nay là

Xem đáp án

Giải thích: Quốc gia có quy mô kinh tế đứng thứ 2 thế giới hiện nay là Nhật Bản (sau Hoa Kì).

Đáp án: A


Câu 2:

Đến năm 2017, kinh tế Nhật bản đứng thứ mấy trên thế giới?

Xem đáp án

Giải thích: Nền kinh tế Nhật Bản năm 2017 đứng thứ 2 thế giới.

Đáp án: B


Câu 3:

Trong các ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản, không có ngành nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản gồm: chế tạo ô tô, tàu biển; điện tử - tin học; sản xuất hàng tiêu dùng. Khai thác khoáng sản không phải là ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản.      

Đáp án: C


Câu 4:

Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản là

Xem đáp án

Giải thích: Ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản gồm: chế tạo ô tô, tàu biển; điện tử - tin học; sản xuất hàng tiêu dùng.

Đáp án: A


Câu 5:

Ngành công nghiệp hiện đại của Trung Quốc là

Xem đáp án

Giải thích: Ngành công nghiệp hiện đại của Trung Quốc là điện tử - tin học.

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận