Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Bài tập Đông Nam Á - Đất liền và hải đảo

  • 1707 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 29 phút

Câu 1:

Đông Nam Á tiếp giáp với các đại dương nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Đông Nam Á tiếp giáp với hai đại dương là Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Đáp án: B


Câu 2:

Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục

Xem đáp án

Giải thích: Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa châu Á và châu Đại Dương.

Đáp án: B


Câu 3:

Kiểu khí hậu đặc trưng của Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Kiểu khí hậu đặc trưng của Đông Nam Á là nhiệt đới gió mùa.

Đáp án: C


Câu 4:

Hướng gió mùa thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á vào thời kì mùa hạ là

Xem đáp án

Giải thích: Hướng gió mùa thịnh hành ở khu vực Đông Nam Á vào thời kì mùa hạ là gió mùa Tây Nam.

Đáp án: C


Câu 5:

Gió mùa Tây Nam của khu vực Đông Nam Á có nguồn gốc từ

Xem đáp án

Giải thích: Gió mùa mùa hạ (gió mùa Tây Nam) của khu vực Đông Nam Á có nguồn gốc từ áp cao cận chí tuyến Nam bán cầu.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận