Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 14 (có đáp án): Đông Nam Á - đất liền và hải đảo

  • 5908 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đông Nam Á gồm mấy bộ phận?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Đông Nam Á gồm 2 bộ phận: phần đất liền và phần hải đảo (trang 47 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Phần đất liền Đông Nam Á có tên là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Phần đất liền của Đông Nam Á có tên bán đảo Trung Ấn vì nằm giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ (trang 47 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Đông Nam Á là cầu nối của hai đại dương nào?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Đông Nam Á là cầu nối của hai châu lục nào?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Các dải núi ở bán đảo Trung Ấn có hướng chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 47 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

p

2 năm trước

phương lan

Bình luận


Bình luận