Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 16 (có đáp án): Đặc điểm kinh tế các nước Đông Nam Á

  • 4622 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nửa đầu thế kỉ XX, nền kinh tế của các nước Đông Nam Á có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 54 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 54 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Hiện nay vấn đề cần được quan tâm trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 55 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Những năm 1997-1998 cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu từ quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 55 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Ngành kinh tế nào chiếm vị trí đang kể trong phát triển kinh tế của các quốc gia Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 54 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

5 tháng trước

Ngyentanhan Ddien

Bình luận


Bình luận