Trắc nghệm Địa Lí 8: (có đáp án) Bài tập Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

  • 1721 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Cho biết 5 nước sáng lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Năm 1967, 5 nước thành lập ASEAN (Hiệp hội các nước Đông Nam Á) tại Băng Cốc gồm: Singapore, Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Đáp án: D


Câu 2:

Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 nước là

Xem đáp án

Giải thích: Tam giác tăng trưởng Xi-giô-ri là nơi phát triển kinh tế của 3 nước là Malaysia, Indonesia, Singapore.

Đáp án: C


Câu 3:

Cho đến năm 2015, quốc gia nào chưa gia nhập vào tổ chức ASEAN?

Xem đáp án

Giải thích: Cho đến năm 2015, nước ở khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN là Đông Timor.

Đáp án: B


Câu 4:

Việt Nam gia nhập ASEAN năm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Tháng 7 năm 1995, Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 7 của tổ chức này.

Đáp án: B


Câu 5:

Hiện nay, ASEAN gồm bao nhiêu thành viên?

Xem đáp án

Giải thích: Đến năm 2009, ASEAN có tất cả 10 quốc gia thành viên.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận