Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 18 (có đáp án): Thực hành: Tìm hiểu Lào và Cam-pu-chia

  • 1516 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Quốc gia nào duy nhất của Đông Nam Á không giáp biển?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Lào là quốc gia duy nhất không giáp biển trong các nước Đông Nam Á (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 2:

Phía tây nam của Cam-pu-chia giáp với vịnh biển nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 62 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 3:

Dạng địa hình chủ yếu của Cam-pu-chia là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Đồng bằng chiếm 75% diện tích của Cam-pu-chia (trang 64 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 4:

Lào và Cam-pu-chia chủ yếu nằm trong kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 48 SGK Địa lí lớp 8).


Câu 5:

Hệ thống sông nào cùng chảy qua Lào và Cam-pu-chia?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Sông Mê Công cùng chảy qua hai quốc gia Lào và Cam-pu-chia.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận