Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Bài tập Khí hậu châu Á

  • 3264 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 34 phút

Câu 1:

Kiểu khí hậu gió mùa phân bố ở khu vực nào của châu Á?

Xem đáp án

Giải thích: Khí hậu gió mùa phân bố chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á.

Đáp án: D


Câu 2:

Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Ở các khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á phổ biến kiểu khí hậu gió mùa. Trong đó, khu vực Nam Á và Đông Nam Á là kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa, khu vực Đông Á là kiểu khí hậu ôn đới gió mùa.

Đáp án: B


Câu 3:

Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực nào của châu Á?

Xem đáp án

Giải thích: Kiểu khí hậu lục địa phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Á.

Đáp án: C


Câu 4:

Trong các vùng nội địa và khu vực Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu nào?

Xem đáp án

Giải thích: Các vùng nội địa và Tây Nam Á phổ biến kiểu khí hậu lục địa. Trong đó các vùng nội địa kiểu khí hậu cận nhiệt lục địa hoặc ôn đới lục địa, khu vực Tây Nam Á là kiểu khí hậu nhiệt đới lục địa.

Đáp án: C


Câu 5:

Đặc trưng của gió mùa mùa hạ là

Xem đáp án

Giải thích: Mùa hạ gió thổi từ đại dương lục địa, mang lại thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều => Đây là đặc trưng của gió mùa mùa hạ.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

6 tháng trước

Quỳnh Anh Nguyễn

Bình luận


Bình luận