Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 23 (có đáp án): Vị trí, giới hạn, hình dạng lãnh thổ Việt Nam

  • 8965 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điểm cực Bắc phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Điển cực Bắc của nước ta có tọa độ 23 độ 23’B và 105 độ 20’Đ thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Điển cực Đông của nước ta có tọa độ 12 độ 40’B và 109 độ 24’Đ thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Từ bắc vào nam, phần đất liền nước ta kéo dài khoảng bao nhiêu vĩ độ?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Điển cực Bắc của nước ta có tọa độ 23 độ 23’B và 105 độ 20’Đ; điểm cực Nam có tọa độ 8 độ 34’B và 104 độ 40’Đ (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Phần biển Việt Nam có diện tích khoảng

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Đặc điểm của vị trí của Việt Nam về mặt tự nhiên là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 84 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Khánh Linh

6 tháng trước

Đỗ NgọcAnh

8

3 tháng trước

8/2.13Đào Nguyên Huy

Bình luận


Bình luận

Tam Tran Ngoc Bao
09:20 - 10/03/2022

Hay