Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 24 (có đáp án): Vùng biển Việt Nam

  • 10359 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Vùng biển của Việt Nam là một phần của

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 87 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Vùng biển của Việt Nam nằm trong khí hậu

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 87 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Vùng biển của Việt Nam thông qua hai đại dương lớn nào?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 88 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Vùng biển của Việt Nam không giáp với vùng biển của quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 87 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Chế độ gió trên biển Đông có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 88 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận