Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 25: (có đáp án) Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam (phần 2)

  • 894 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Loài người xuất hiện trên Trái Đất vào giai đoạn nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Sự kiện nổi bật nhất của thời kì tân kiến tạo là sự xuất hiện của loài người trên Trái Đất. Đây là đỉnh cao của sự tiến hóa sinh học trong lớp vỏ địa lí Trái Đất.

Đáp án: A


Câu 2:

Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam gồm có mấy giai đoạn lớn?

Xem đáp án

Giải thích: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam gồm có mấy 3 giai đoạn lớn, đó là giai đoạn tiền cambri, giai đoạn cổ kiến tạo và giai đoạn tân kiến tạo.

Đáp án: B


Câu 3:

Giai đoạn Tiền Cambri các loài sinh vật nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Vào giai đoạn tiền cambri các loài sinh vật còn rất ít và đơn giản. Bầu khí quyển có rất ít oxi.

Đáp án: C


Câu 4:

Ở nước ta, vận động Tân kiến tạo (Hi-ma-lay-a) diễn ra cách đây khoảng

Xem đáp án

Giải thích: Ở nước ta, vận động Tân kiến tạo (Hi-ma-lay-a) diễn ra cách đây khoảng 25 triệu năm.

Đáp án: C


Câu 5:

Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ, thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần là đặc điểm của giai đoạn nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Giới sinh vật phát triển mạnh mẽ, thời kì cực thịnh của bò sát khủng long và cây hạt trần là đặc điểm của giai đoạn Cổ kiến tạo.

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận