Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 27 (có đáp án): Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam

  • 2524 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Điểm cực Nam phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Điển cực Nam của nước ta có tọa độ 8 độ 34’B và 104 độ 40’Đ thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Điểm cực Tây phần đất liền của nước ta thuộc tỉnh thành nào?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Điển cực Tây của nước ta có tọa độ 22 độ 22’B và 102 độ 09’Đ thuộc xã Sím Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Điểm cực Đông phần đất liền của nước ta có kinh độ là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Điển cực Đông của nước ta có tọa độ 12 độ 40’B và 109 độ 24’Đ thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa (trang 84 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Việt Nam có bao nhiêu tỉnh, thành phố giáp biển?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Nước ta có 28 tỉnh, thành phố giáp với biển Đông.


Câu 5:

Các tỉnh, thành phố sau tỉnh nào không giáp biển?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Phú Thọ là tỉnh nằm trong nội địa không giáp với biển Đông.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tháng trước

Thai Duc

đề bám sát nội dung

Bình luận


Bình luận