Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 28: (có đáp án) Đặc điểm địa hình Việt Nam (phần 2)

  • 2002 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Địa hình đồi núi của nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Núi cao trên 2000m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ, còn lại 99% là dạng địa hình dưới 2000m.

Đáp án: D


Câu 2:

Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a không làm cho địa hình nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Vận động tạo núi Hi-ma-lay-a làm cho địa hình nước ta được nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau, thấp dần từ nội địa ra biển trùng với hướng Tây Bắc – Đông Nam và núi non, sông ngòi như trẻ lại.

Đáp án: C


Câu 3:

Địa hình nước ta đa dạng, phổ biến và quan trọng nhất là

Xem đáp án

Giải thích: Địa hình nước ta đa dạng, phổ biến và quan trọng nhất là địa hình đồi núi nhưng chủ yếu là đồi núi thấp (địa hình dưới 1000m chiếm tới 85%).

Đáp ánD


Câu 4:

Địa hình nước ta có hướng chủ yếu

Xem đáp án

Giải thích: Địa hình nước ta có hướng chủ yếu là Tây Bắc - Đông Nam một số dãy núi tiêu biểu như Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn Bắc,… và vòng cung có các dãy núi tiêu biểu ở vùng Đông Bắc (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều).

Đáp án: A


Câu 5:

Đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng không phải là

Xem đáp án

Giải thích: Các vùng đồi núi sót nhô cao trên mặt các đồng bằng là Bà Đen, Bảy núi, Đồ Sơn, Con Voi, Tam Điệp, Sầm Sơn. Ba Vì và Tam Đảo không phải là đồi núi sót ở đồng bằng nước ta.

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

3 tháng trước

Kiet Dang

Bình luận


Bình luận