Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 29 (có đáp án): Đặc điểm các khu vực địa hình

  • 4237 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Đông Bắc là

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Vùng núi Đông Bắc nổi bật với các cánh cung lớn: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều. (Hình 28.1trang 103; trang 104 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Hướng địa hình chủ yếu của vùng núi Tây Bắc là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Vùng núi Tây Bắc với những dải núi cao, những sơn nguyên đá vôi hiểm trở nằm song song và kéo dài theo hướng tây bắc-đông nam. Các dãy núi: Hoàng Liên Sơn, Pu Đen Đinh, Pu Sam Sao. (Hình 28.1trang 103; trang 104 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai con sông nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Vùng núi Tây Bắc nằm giữ sông Hồng và sông Cả. (trang 104 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Đặc điểm nào sau đây là của vùng núi Trường Sơn Bắc?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 105 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Địa hình cacxto tập trung nhiều ở miền nào?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Địa hình vùng núi ở miền Bắc như Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc có nhiều núi đá vôi, với lượng mưa lớn mưa tập trung theo mùa nên ở các vùng này có các dạng địa hình cacxto hình thành.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Cao Minh Hiếu
09:40 - 03/05/2022

nnhuw buồi