Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 30 (có đáp án): Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

  • 1475 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đỉnh núi cao nhất Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Đỉnh Phan-xi-păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam với độ cao là 3143m.


Câu 2:

Dãy núi nào là ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Dãy núi Pu Sam Sao là ranh giới tự nhiên giữa Việt Nam và Lào.


Câu 3:

Vĩ độ 18 chạy qua đèo nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Vĩ độ 18 chạy qua đèo Ngang.


Câu 4:

Vùng núi cao tập trung ở vùng núi nào?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Tây Bắc là vùng có địa hình cao nhất nước ta.


Câu 5:

Cao nguyên nào không thuộc vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Cao nguyên Mộc Châu thuộc vùng núi Tây Bắc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận