Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 31 (có đáp án): Đặc điểm khí hậu Việt Nam

  • 6785 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tính chất nhiệt đới của khí hậu có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 110 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu có biểu hiện nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 110, 111 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Ranh giới giữa hai miền khí hậu Bắc và Nam là dãy núi nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Khí hậu phân hóa theo chiều bắc –nam, chia làm 2 miền: miền khí hậu phía Bắc (từ dãy Bạch mã trở ra Bắc) và miền khí hậu phía Nam (từ dãy Bạch Mã trở vào). (trang 111 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Đặc điểm thời tiết vào mùa đông của khí hậu miền Bắc là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 111 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Nhân tố nào sau đây quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông của khí hậu nước ta?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Nhân tố quyết định đến sự phân hóa Tây - Đông của khí hậu nước ta là địa hình.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận