Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 34 (có đáp án): Các hệ thống sông lớn ở nước ta

  • 2249 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việt Nam có mấy hệ thống sông lớn?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 121 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Đặc điểm lũ của sông ngòi Bắc Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Lũ tập trung nhanh và kéo dài do sông ngòi Bắc Bộ có dạng hình nan quạt (trang 121 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Đỉnh lũ của sông ngòi Bắc Bộ vào tháng mấy?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 121 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Mùa lũ của sông ngòi Trung Bộ tập trung vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 121 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Sông ngòi Trung Bộ có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 121 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận