Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 36 (có đáp án): Đặc điểm đất Việt Nam

  • 2209 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việt Nam có mấy nhóm đất chính?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Việt Nam có 3 nhóm đất chính: Feralit, đất mùn núi cao và đất phù sa (trang 121 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Nhóm đất chiếm tỉ trọng lớn nhất là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Đất feralit chiếm khoảng 65% diện tích đất tự nhiên (trang 126 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Đặc điểm của nhóm đất feralit là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 126 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Nhóm đất mùn núi cao phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Dưới nhóm đất mùn núi cao hình thành các thảm thực vật nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 128 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thùy Linh

h

1 tháng trước

hiffffffffffffff

Bình luận


Bình luận

Binh hai
20:23 - 13/04/2022

Câu 7 : Đáp án là A