Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 38: (có đáp án) Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam (phần 2)

  • 945 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 23 phút

Câu 1:

Nhóm cây cho tinh dầu, nhựa là

Xem đáp án

Giải thích: Nhóm cây có giá trị sử dụng làm tinh dầu, nhựa, ta-nanh và chất nhuộm là Hồi, màng tang, hoàng đàn, sơn, thông, dầu, trám, củ nâu, dành dành,…

Đáp án: B


Câu 2:

Các loại cây Đinh lim, sến, táu, lát hoa, gụ có giá trị sử dụng

Xem đáp án

Giải thích: Các loại cây: Đinh lim, sến, táu, lát hoa, gụ có giá trị sử dụng cho gỗ bền, đẹp và rất chắc. Thường được sử dụng làm các sản phẩm trong nhà như tủ, bàn, sàn nhà, kiến trúc nhà,…

Đáp án: D


Câu 3:

Nhóm cây làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp là

Xem đáp án

Giải thích: Nhóm cây có giá trị sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thủ công nghiệp là song, mây, tre, trúc, nứa, giang,…

Đáp án: C


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm sinh vật Việt Nam?

Xem đáp án

Giải thích: Tài nguyên sinh vật nước ta rất đa dạng và phong phú nhưng không phải là vô tận. Hiện nay, nhiều loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chất lượng rừng và rừng bị suy giảm nghiêm trọng, rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp do chặt phá và mở rộng diện tích đất nông nghiệp, công nghiệp,…

Đáp án: B


Câu 5:

Bảo vệ rừng là trách nhiệm của

Xem đáp án

Giải thích: Rừng là tài sản chung của quốc gia và có ý nghĩa lớn trong vấn đề cân bằng môi trường sinh thái. Do vậy bảo vệ rừng là trách nhiệm của tất cả mọi người trong cộng đồng, không chỉ của riêng cán bộ kiểm lâm hay cơ quan Nhà nước.

Đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận