Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 40 (có đáp án): Thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp

  • 903 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hướng của lát cắt A-B là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: Hướng của lát cắt A-B chạy từ Phan-xi-păng tới thành phố Thanh Hóa.


Câu 2:

Độ dài của lát cắt A-B là

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Tỉ lệ ngang của lát cát là 1:2000000, chiều dài đo được trên bản đồ của lát cát là 17,5 cm. Như vậy chiều dài thực tế của lát cắt A-B là 17,5*2000000=35000000cm (350km).


Câu 3:

Lát cắt A-B chạy qua các địa hình lần lượt theo thứ tự là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 139 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Đất feralit phát triển trên đá vôi phân bố ở khu vực địa hình nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 139 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Địa hình của Đồng bằng Thanh Hóa có độ cao khoảng

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 139 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận