Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 41 (có đáp án): Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

  • 1649 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm có

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 140 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Đặc điểm chung khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: (trang 140 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Vào mùa nào trong miền tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Vào mùa đông: ở miển Bắc có tính chất lạnh khô đầu mùa, cuối mùa lạnh ẩm do gió mùa đông bắc hoạt động.


Câu 4:

Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ tạo điều kiện thuận lợi cho miền phát triển nền nông nghiệp nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: (trang 140 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Địa hình vùng núi của miền có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 140 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Hoàng Dương
15:08 - 06/05/2022

hi