Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 41: (có đáp án) Miền Bắc và Đông Bắc Bộ (phần 2)

  • 1031 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Đặc điểm nổi bật của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Đặc điểm nổi bật của khí hậu miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là có mùa đông lạnh nhất và kéo dài nhất cả nước.

Đáp án: A


Câu 2:

Phạm vi lãnh thổ Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ gồm có

Xem đáp án

Giải thích: Phạm vi lãnh thổ Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bao gồm đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ.

Đáp án: D


Câu 3:

Vùng đồi núi Đông Bắc nước ta có những đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Vùng đồi núi Đông Bắc nước ta là vùng đồi núi thấp, nổi bật với những cánh cung lớn (Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều), địa hình cacxtơ đá vôi tạo nên cảnh quan độc đáo ở nhiều nơi.

Đáp án: B


Câu 4:

Hướng chủ yếu của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Hướng chủ yếu của các dãy núi ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là hướng vòng cung với 4 cánh cung lớn, đó là cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và cánh cung Đông Triều.

Đáp án: C


Câu 5:

Dạng địa hình độc đáo, phổ biến ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Xem đáp án

Giải thích: Địa hình độc đáo phổ biết ở miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là địa hình cacxtơ đá vôi có mặt ở nhiều nơi. Đặc biệt là ở tỉnh Quảng Ninh với vịnh biển Hạ Long có nhiều đá vôi độc đáo, được công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Đáp án: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận