Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 43 (có đáp án): Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ

  • 1511 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Giới hạn của của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: A.

Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).


Câu 2:

Đặc điểm chung khí hậu của miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).


Câu 3:

Mùa mưa của Duyên hải Nam Trung Bộ vào

Xem đáp án

Đáp án: D.

Giải thích: Duyên hải Nam Trung Bộ có mùa khô kéo dài, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn (tháng 10, 11) (trang 148 SGK Địa lí 8).


Câu 4:

Mùa mưa của khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài

Xem đáp án

Đáp án: B.

Giải thích: Mùa mưa của Nam Bộ và Tây Nguyên kéo dài 6 tháng, từ tháng 5 đến tháng 10. (trang 148 SGK Địa lí 8).


Câu 5:

Đặc điểm địa hình của vùng núi Trường Sơn là

Xem đáp án

Đáp án: C.

Giải thích: Giải thích: (trang 148 SGK Địa lí 8).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận