Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Bài tập Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á

  • 2463 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Nhận xét nào sau đây đúng về quy mô dân số châu Á?

Xem đáp án

Giải thích: Châu Á là châu lục có dân số đông nhất thế giới -> đặc điểm này thể hiện quy mô dân số châu Á rất lớn so với các khu vực còn lại trên thế giới.

Đáp án: A


Câu 2:

Châu lục nào có quy mô dân số đông nhất thế giới?

Xem đáp án

Giải thích: Châu Á có quy mô dân số đứng thứ nhất thế giới.

Đáp án: A


Câu 3:

Hiện nay, tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, có được thành tựu trên chủ yếu là nhờ

Xem đáp án

Giải thích: Hiện nay, nhờ thực hiện tốt chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số của châu Á đã giảm đáng kể, ngang với mức trung bình của thế giới.

Đáp án: C


Câu 4:

Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số châu Á đã đạt được thành tựu

Xem đáp án

Giải thích: Nhờ thực hiện tốt chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á giảm.

Đáp án: D


Câu 5:

Chiếm tỉ lệ lớn nhất trong dân cư châu Á là chủng tộc

Xem đáp án

Giải thích: Hai chủng tộc chiếm tỉ lệ lớn nhất ở châu Á là Môn-gô-lô-it và Ơ-rô-pê-ô-it.

Đáp án: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

Y

7 tháng trước

Yến Nhi Vũ

7 tháng trước

Đàm Thị Hải Yến

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Huy
10:18 - 05/11/2021

B D như nhau

Nhi Bạch
08:17 - 11/11/2021

Tây Á là nơi ra đời của hai tôn giáo lớn nào?
A. Ki-tô giáo, Phật giáo.
B. Hồi giáo, Ki-tô giáo.
C. Ấn Độ giáo, Phật giáo.
D. Ki-tô giáo, Hồi giáo.
=> đáp án B vs D khác gì nhau à .-.