Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Bài tập Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước Châu Á

  • 2133 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Các quốc gia châu Á có trình độ phát triển nhất thời Cổ đại là

Xem đáp án

Giải thích: Các quốc gia châu Á có trình độ phát triển nhất thời Cổ đại là Trung Quốc, Ấn Độ.

Đáp án: D


Câu 2:

Các quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời ở châu Á là

Xem đáp án

Giải thích: Trung Quốc, Ấn Độ là các quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời ở châu Á.

Đáp án: A


Câu 3:

Mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của các nước châu Á thời Cổ đại không phải là

Xem đáp án

Giải thích: Thời Cổ đại và Trung đại, nhiều dân tộc châu Á đã trao đổi với nhau nhiều mặt hàng có giá trị như vải lụa,tơ lụa, đồ gốm sứ, đồ thủy tinh, công cụ sản xuất bằng kim loại, vũ khí, la bàn, thuốc súng,...

Máy móc, thiết bị điện tử không phải là mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của các nước thời kì này.

Đáp án: C


Câu 4:

Mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của khu vực Đông Nam Á thời cổ đại là

Xem đáp án

Giải thích: Mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của khu vực Đông Nam Á thời cổ đại là các gia vị và hương liệu.

Đáp án: C


Câu 5:

Quốc gia nào sau đây sớm thực hiện cải cách đất nước, đưa nền kinh tế phát triển nhanh chóng?

Xem đáp án

Giải thích: Từ thế kỉ XVI và đặc biệt trong thế kỉ XIX, Nhật Bản đã sớm thoát khỏi chế độ phong kiến lỗi thời và mở rộng quan hệ với các nước phương Tây, tạo điều kiện cho nền kinh tế đất nước phát triển nhanh chóng.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

7 tháng trước

Chu Khải Tường

Bình luận


Bình luận