Trắc nghiệm Địa Lí 8: (có đáp án) Khu vực Tây Nam Á

  • 2639 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Tây Nam Á không tiếp giáp châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Tây Nam Á có vị trí nằm ở Tây Nam châu Á, tiếp giáp 3 châu lục: Á, Âu, Phi => Tây Nam Á không tiếp giáp châu Mĩ.

Đáp án: C


Câu 2:

Tây Nam Á không tiếp giáp với khu vực và châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Tây Nam Á nằm ở phía tây nam của châu Á vì vậy nên tiếp giáp với các châu lục khu vực là Nam Á, châu Âu, châu Phi => Tây Nam Á không tiếp giáp với châu Đại Dương. 

Đáp án: B


Câu 3:

Dạng địa hình chủ yếu ở Tây Nam Á là

Xem đáp án

Giải thích: Tây Nam Á có địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.

Đáp án: B


Câu 4:

Các miền địa hình của khu vực Tây Nam Á từ đông bắc xuống tây nam lần lượt là

Xem đáp án

Giải thích: Các miền địa hình chính từ đông bắc xuống tây nam của khu vực Tây Nam Á lần lượt là các dãy núi cao ở phía đông bắc, phái tây nam là sơn nguyên A – rap và nằm ở giữa là đồng bằng Lưỡng Hà.

Đáp án: A


Câu 5:

Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông

Xem đáp án

Giải thích: Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi phù sa của hệ thống sông Ti-grơ và Ơ-phrát.

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận