Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa có đáp án

  • 980 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Thuỷ quyển là lớp nước trên Trái Đất bao gồm nước ở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Thuỷ quyển là toàn bộ nước trên Trái Đất ở các trạng thái khác nhau (lỏng, rắn, hơi), bao gồm nước trong các biển, đại dương, trên các lục địa, hơi nước trong khí quyển và cả trong cơ thể sinh vật, trong đó có khoảng 3% là nước ngọt còn lại là nước mặn.


Câu 2:

Sông nào sau đây nằm trong khu vực ôn đới lạnh?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Sông I-ê-nit-xây là một trong những hệ thống sông lớn nhất đổ ra Bắc Băng Dương, với chiều dài 3487 km, là con sông dài thứ 5 trên thế giới. Hệ thống sông này có diện tích lưu vực và chiều dài nhỏ hơn của hệ thống Mississippi-Missouri tại Hoa Kỳ nhưng lưu lượng nước trung bình thì cao hơn gấp 1,5 lần. Sông I-ê-nit-xây nằm trong khu vực ôn đới lạnh.


Câu 3:

Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố nào sau đây có vai trò đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ở những vùng đất, đá thấm nước nhiều, nhân tố có vai trò đáng kể trong việc điều hoà chế độ nước của sông là nguồn nước ngầm.


Câu 4:

Hồ nước mặn thường có ở những nơi như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hồ nước mặn thường có ở những nơi có khí hậu khô hạn, ít mưa và độ bốc hơi lớn. Ví dụ: các hồ trong hoang mạc.


Câu 5:

Ở nước ta, mực nước lũ thường lên nhanh đột ngột ở các sông thuộc khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mực nước lũ của các sông ở miền Trung nước ta thường lên rất nhanh chủ yếu do sông ở miền Trung có đặc điểm ngắn, dốc, lượng mưa lớn và tập trung trong thời gian ngắn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận