Thi Online Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ có đáp án

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ có đáp án

  • 780 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cơ cấu dân số có tỉ trọng trẻ em lớn sẽ phát triển lĩnh vực dịch vụ nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số trẻ em đông đòi hỏi các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục. Vì vậy, nơi có cơ cấu dân trẻ, đặc biệt tỉ lệ trẻ em lớn sẽ xây dựng nhiều các trung tâm y tế và trường học.


Câu 2:

Ở các nước đang phát triển, sự bùng nổ của các dịch vụ là hậu quả của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Ở các nước đang phát triển, là những khu vực đông dân, tỉ lệ gia tăng dân số quá nhanh. Điều này khiến các ngành dịch vụ phục vụ cho người dân phát triển với tốc độ cao như giao thông, thông tin liên lạc, hoạt động buôn bán,… Sự bùng phát của các ngành dịch vụ mà không có định hướng, chiến lược cũng dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng đối với một số quốc gia.


Câu 3:

Ở nhiều nước, ngành dịch vụ được chia thành ba nhóm là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thông thường, ở nhiều quốc gia, người ta chia dịch vụ thành ba nhóm ngành chính: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ tiêu dùng; dịch vụ công. Mỗi nhóm ngành tiếp tục được chia thành các ngành thứ cấp. Tuy nhiên sự phân chia này chỉ mang tính chất tương đối.


Câu 4:

Ngành dịch vụ được mệnh danh “ngành công nghiệp không khói” là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Gọi du lịch là ngành công nghiệp vì một số nước có điều kiện tốt và chính sách phù hợp đã phát triển ngành dịch vụ du lịch, đem lại nguồn thu lớn cho quốc gia chẳng kém gì các ngành công nghiệp với các nhà máy. Hiện nay, mỗi năm tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch dịch vụ trong GDP của tất cả các nước đều có xu hướng gia tăng.

Du lịch như một ngành công nghiệp không khói vì du lịch là một ngành ít gây ô nhiễm môi trường, không thải ra khói công nghiệp trong quá trình hoạt động như các nhà máy và các khu công nghiệp.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây đúng với sự phân bố các ngành dịch vụ trên thế giới?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ở các nước phát triển, các ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP (trên 60%). Còn ở các nước đang phát triển, tỉ trọng của dịch vụ thường chỉ dưới 50%. Trên thế giới, các thành phố cực lớn đồng thời là các trung tâm dịch vụ lớn, nhất là các dịch vụ có vai trò rất to lớn trong nền kinh tế toàn cấu. Các trung tâm lớn nhất là Niu I-ooc, Luân Đôn và Tô-ki-ô.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận