Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 36. Địa lí ngành thương mại có đáp án

  • 801 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhận định nào sau đây không đúng với tiền tệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tiền tệ là một loại hàng hoá đặc biệt, có tác đụng là vật ngang giá chung và là thước đo giá trị hàng hoá và dịch vụ.


Câu 2:

Nhận định nào sau đây đúng với nội thương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hoạt động nội thương là điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, tạo ra thị trường thống nhất trong nước và đẩy mạnh phân công lao động giữa các vùng. Góp phần đẩy mạnh việc trao đổi hàng hoá, dịch vụ trong nước.


Câu 3:

Người tiêu dùng mong điều nào sau đây xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Người tiêu dùng mong cho cung lớn hơn cầu khi ấy giá cả sẽ hạ thấp và nhiều người dân có cơ hội mua hàng hóa nhiều hơn.


Câu 4:

Nội thương phát triển góp phần

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hoạt động nội thương là điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, tạo ra thị trường thống nhất trong nước và đẩy mạnh phân công lao động giữa các vùng. Nội thương thúc đẩy tái sản xuất, góp phần làm tăng nhu cầu tiêu dùng, là cơ sở đẩy mạnh hoạt động ngoại thương, gắn kết thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Nội thương đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất và đời sống, lưu thông hàng hoá và dịch vụ trong nước được thông suốt.


Câu 5:

Nhận định nào sau đây không đúng với nội thương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hoạt động nội thương là điều kiện thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển, tạo ra thị trường thống nhất trong nước và đẩy mạnh phân công lao động giữa các vùng. Nội thương thúc đẩy tái sản xuất, góp phần làm tăng nhu cầu tiêu dùng, là cơ sở đẩy mạnh hoạt động ngoại thương, gắn kết thị trường trong nước với thị trường quốc tế. Nội thương đáp ứng mọi nhu cầu của sản xuất và đời sống, lưu thông hàng hoá và dịch vụ trong nước được thông suốt.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận