Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 4. Trái Đất, thuyết kiến tạo mảng có đáp án

  • 998 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Để biết được cấu trúc của Trái Đất, người ta dựa chủ yếu vào

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Để biết được cấu trúc của Trái Đất, người ta dựa chủ yếu vào sự thay đổi của các sóng địa chấn.


Câu 2:

Cấu trúc của Trái Đất theo thứ tự từ trong ra ngoài gồm có các lớp

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cấu trúc của Trái Đất theo thứ tự từ trong ra ngoài gồm có các lớp: nhân, lớp Manti, vỏ đại Dương và vỏ lục địa.


Câu 3:

Nền của các lục địa được cấu tạo chủ yếu bởi tầng đá nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nền của các lục địa được cấu tạo chủ yếu bởi tầng đá granit (đá granit có độ cứng cao, ít thấm nước, chịu xước, mài mòn,…).


Câu 4:

Vỏ Trái Đất ở đại dương có độ dày là

C. 90km.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vỏ Trái Đất là lớp vật chất cứng ngoài cùng của Trái Đất, độ dày dao động từ 5 km (ở đại dương) đến 70 km (ở lục địa). Căn cứ vào sự khác nhau về thành phần cấu tạo và độ dày, vỏ Trái Đất được chia thành hai kiểu chính: vỏ lục địa và vỏ đại dương.


Câu 5:

Nhân Trái Đất còn có tên gọi khác là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Nhân ngoài có độ sâu từ 2900 đến 5100km, nhiệt độ rất cao (khoảng 50000C), áp suất rất lớn (1,3 - 3,1 triệu atm), tồn tại ở thể lỏng.

- Nhân trong có độ sâu từ 5100 đến 6370km, nhiệt độ rất cao, áp suất rất lớn (3 - 3,5 triệu atm), tồn tại ở dạng rắn.

- Nhân Trái Đất chứa nhiều kim loại nặng Ni, Fe còn được gọi là Nife.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận