Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 7. Ngoại lực có đáp án

  • 1047 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Châu thổ sông là kết quả trực tiếp của quá trình

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bồi tụ là sự kết thúc của quá trình vận chuyển, làm tích tụ vật liệu tạo nên các dạng địa hình như: nón phóng vật (do dòng chảy tạm thời), bãi bồi và đồng bằng châu thổ (do dòng chảy thường xuyên),… -> Châu thổ sông là kết quả trực tiếp của quá trình bồi tụ.


Câu 2:

Phong hoá hoá học chủ yếu do

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phong hoá hoá học là quá trình phá huỷ, làm biến đổi thành phần, tính chất của đá và khoáng vật do tác động của nước, nhiệt độ, các chất hoà tan trong nước (khí ô-xy, khí carbonic, a-xit hữu cơ, a-xit vô cơ,...) và sinh vật.


Câu 3:

Nguyên nhân nào sau đây làm cho phong hoá lí học xảy ra mạnh ở các miền khí hậu khô nóng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phong hoá lí học thường xảy ra mạnh ở những nơi nhiệt độ có sự dao động lớn theo ngày - đêm và ở những khu vực bề mặt có nước bị đóng băng. Ở các miền khí hậu khô nóng (hoang mạc và bán hoang mạc) có sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn (ban ngày nhiệt độ rất cao, ban đêm nhiệt độ lại thấp) nên phong hoá lí học xảy ra mạnh.


Câu 4:

Thung lũng sông là kết quả trực tiếp của quá trình

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Quá trình bóc mòn do dòng nước gọi là xâm thực, tạo thành các dạng địa hình khác nhau. Các địa hình như thung lũng sông, thung lũng suối do dòng chảy thường xuyên tạo nên.


Câu 5:

Địa hình băng tích là kết quả trực tiếp của quá trình

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Quá trình bóc mòn do băng hà gọi là nạo mòn, tạo thành các dạng địa hình chủ yếu là máng băng, băng tích, phi-o, đá lưng cừu,… -> Địa hình băng tích là kết quả trực tiếp của quá trình bóc mòn.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận