Trắc nghiệm Địa lý 10 Ôn tập Chương 3 – Thạch quyển có đáp án

  • 744 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Địa hào thường được sinh ra trong điều kiện các lớp đá

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Địa luỹ thường được sinh ra trong điều kiện các lớp đá trồi lên trên, còn địa hào thường được sinh ra trong điều kiện các lớp đá sụt xuống.


Câu 2:

Mảng kiến tạo không phải là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các mảng kiến tạo nổi lên trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc phần trên của lớp man-ti. Hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong lớp man-ti trên làm cho các mảng không đúng yên mà dịch chuyển trên lớp quánh

dẻo này.


Câu 3:

Biểu hiện nào sau đây là kết quả của vận động nội lực theo phương thẳng đứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vận động theo phương thẳng đứng là vận động nâng lên hạ xuống diễn ra trong một khu vực rộng lớn, làm cho bộ phận này của lục địa được nâng lên, trong khi bộ phận khác bị hạ xuống, kết quả dẫn tới hiện tượng biển tiến và biến thóai.


Câu 4:

Tác nhân của quá trình bóc mòn không phải là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bóc mòn là quá trình dời chuyển các sản phẩm phong hoá khỏi vị trí ban đầu, dưới tác động của nước chảy, sóng biển, gió, băng hà,...


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vận động nội lực theo phương nằm ngang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vận động theo phương nằm ngang làm cho vỏ Trái Đất bị nén ép ở chỗ này và tách dãn ở chỗ khác, gây ra hiện tượng uốn nếp và đứt gãy, sinh ra những địa luỹ, địa hào và hiện tượng động đất, núi lửa,…


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận