Trắc nghiệm Địa lý 11 Cánh diều Phần 1: Một số vấn đề kinh tế - xã hội có đáp án

  • 43 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Việc phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển dựa vào tiêu chí nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Nhóm nước phát triển thường có tốc độ tăng trưởng kinh tế

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Nhóm nước đang phát triển có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng

Xem đáp án

Chọn đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận