Trắc nghiệm Địa lý 12 Cánh diều Bài 13: Vấn đề phát triển công nghiệp có đáp án

  • 65 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn A

Đà Nẵng là trung tâm công nghiệp lớn nhất Duyên hải miền Trung. Ngoài ra, khu vực này còn có một số trung tâm công nghiệp lớn như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Nha Trang, Huế,…


Câu 2:

Theo cách phân loại hiện hành, nhóm công nghiệp chế biến và chế tạo của nước ta có

Xem đáp án

Chọn D

Theo cách phân loại hiện hành, cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta gồm có các nhóm công nghiệp khai khoáng (5 ngành); nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo (24 ngành); nhóm công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí (1 ngành) và nhóm công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lí và xử lí rác thải, nước thải (4 ngành).


Câu 3:

Than đá tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Chọn A

Than trên phần đất liền Việt Nam phân bố ở 6 bể than chính là Đông Bắc, An Châu (Bắc Giang), Lạng Sơn, Sông Hồng, Nông Sơn (Quảng Nam), sông Cửu Long, trong đó bể than Đông Bắc có trữ lượng 5,1 tỉ tấn, bể than Sông Hồng có trữ lượng 41,9 tỉ tấn.


Câu 4:

Than được khai thác tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Chọn C

Than được khai thác tập trung chủ yếu ở Quảng Ninh, ngoài ra còn được khai thác ở các tỉnh như Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang,...


Câu 5:

Than khai thác của nước ta hiện nay

Xem đáp án

Chọn B

Than khai thác chủ yếu phục vụ công nghiệp nhiệt điện và xuất khẩu.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận