Trắc nghiệm Địa lý 12 CTST Bài 13. Vấn đề phát triển lâm nghiệp và thuỷ sản có đáp án

  • 64 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Ở nước ta hiện nay, vùng nào sau đây có diện tích nuôi tôm lớn nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Vùng nuôi tôm lớn nhất của nước ta hiện nay là vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


Câu 2:

Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta là

Xem đáp án

Chọn C

Nước ta có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm đã được xác định là ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh, ngư trường quần đảo Hoàng Sa - quần đảo Trường Sa, ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau - Kiên Giang.


Câu 3:

Một trong những ngư trường trọng điểm của nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Nước ta có nhiều ngư trường, trong đó có 4 ngư trường trọng điểm đã được xác định là ngư trường Hải Phòng - Quảng Ninh, ngư trường quần đảo Hoàng Sa - quần đảo Trường Sa, ngư trường Ninh Thuận - Bình Thuận - Bà Rịa - Vũng Tàu và ngư trường Cà Mau - Kiên Giang.


Câu 4:

Tỉnh nào sau đây có tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất?

Xem đáp án

Chọn C

Tỉ lệ diện tích rừng so với diện tích toàn tỉnh cao nhất là tỉnh Kon Tum (trên 60%), Vĩnh Phúc (từ 20-40%) còn Hưng Yên và Bình Dương đều dưới 20%.


Câu 5:

Vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là

Xem đáp án

Chọn A

Vùng nuôi trồng thủy sản lớn nhất nước ta là vùng Đồng bằng sông Cửu Long (chiếm 69,8% sản lượng nuôi trồng thủy sản của cả nước), đứng thứ hai là vùng Đồng bằng sông Hồng (chiếm 17,3% năm 2021).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận