Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1: Pháp luật đời sống có đáp án (P1)

  • 33374 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Pháp luật là quy tắc xử sự chung, được áp dụng đối với tất cả mọi người là thể hiện tính quy phạm phổ biến.


Câu 2:

Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật do Nhà nước ban hành và đảm bảo thực hiện bằng quyền lực nhà nước.


Câu 3:

Pháp luật không quy định về những việc

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật không quy định về những việc nên làm.


Câu 4:

Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở tính quyền lực, bắt buộc chung.


Câu 5:

Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội.


4

Đánh giá trung bình

71%

0%

0%

29%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Thương Ly

V

2 năm trước

Vũ Hằng

T

2 năm trước

Thị Nga

0

2 năm trước

0128_Nguyễn Minh Huyền

T

1 năm trước

Tú Một

H

9 tháng trước

Hoàng Khôi Nguyên

D

3 tháng trước

Dương Toàn

Bình luận


Bình luận

huyen trang tran thi
20:50 - 16/02/2023

tính quy phạm phổ biến

huyen trang tran thi
20:51 - 16/02/2023

A

huyen trang tran thi
20:51 - 16/02/2023

A

huyen trang tran thi
20:52 - 16/02/2023

B

huyen trang tran thi
20:52 - 16/02/2023

A