Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 1 (có đáp án): Pháp luật đời sống (phần 2) (P1)

  • 9552 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Hệ thống quy tắc xử sự chung do nhà nước xây dựng, ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước là nội dung của khái niệm pháp luật.


Câu 2:

Pháp luật được hiểu là hệ thống các

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Pháp luật được hiểu là hệ thống các quy tắc xử sự chung.


Câu 3:

Những quy tắc sử dụng chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng nào dưới đây của pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Những quy tắc sử dụng chung, được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi, đối với tất cả mọi người, trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội là nội dung đặc trưng tính quy phạm phổ biến.


Câu 4:

Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mỗi quy tắc xử sự thường được thể hiện thành một quy phạm pháp luật.


Câu 5:

Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được thể hiện rõ nhất ở đặc trưng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được thể hiện rõ nhất ở đặc trưng tính quy phạm phổ biến.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nguyễn Phúc Hiếu

T

1 năm trước

Tú Một

Bình luận


Bình luận

Thúy An
21:20 - 15/10/2020

Mong ad xem xét lại câu: Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luận còn ghi nhân và bảo vệ lợi ích của các giai cấp , tầng lớp khác nhau trong xã hội! VÀ câu Khẳng định nào dưới đây là không đúng khi nói về quan hệ giữa pháp luật với đạo đức: Pháp luật và đạo đức được thực hiện bằng quyền lực nhà nước! MỚI LÀ ĐÁP ÁN ĐÚNG Ạ!

Quỳnh Nguyễn Thị Hương
09:53 - 08/11/2021

câu 17 là A