Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật có đáp án (P1)

  • 30588 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.


Câu 2:

Thực hiện pháp luật là hành vi

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


Câu 3:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Không thích hợp không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật.


Câu 4:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước.


Câu 5:

Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Có 4 hình thức thực hiện pháp luật.


Bài thi liên quan:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

8 tháng trước

Trâm Bích

Bình luận


Bình luận