Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2: Thực hiện pháp luật có đáp án (P1)

  • 20247 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích làm cho những quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.


Câu 2:

Thực hiện pháp luật là hành vi

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


Câu 3:

Dấu hiệu nào dưới đây không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Không thích hợp không phải là dấu hiệu vi phạm pháp luật.


Câu 4:

Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm các quy tắc quản lý nhà nước.


Câu 5:

Có mấy hình thức thực hiện pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Có 4 hình thức thực hiện pháp luật.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận