Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 2 (có đáp án): Thực hiện pháp luật có đáp án (phần 4)

  • 3030 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật, có lỗi và do

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Vi phạm pháp luật là hành vi trái luật, có lỗi và do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện.


Câu 2:

Vi phạm pháp luật không có dấu hiệu nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Vi phạm pháp luật không có dấu hiệu: làm cho người khác phải ân hận, đau khổ.


Câu 3:

Việc xác đinh hành vi vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Việc xác đinh hành vi vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí.


Câu 4:

Nghĩa vụ các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được gọi là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Nghĩa vụ các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình được gọi là trách nhiệm pháp lí.


Câu 5:

Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi vượt đèn đỏ, A đến kho bạc để nộp tiền phạt theo quy định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong trường hợp này, A đã phải

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sau khi bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt hành chính về lỗi vượt đèn đỏ, A đến kho bạc để nộp tiền phạt theo quy định xử phạt của cảnh sát giao thông. Trong trường hợp này, A đã phải chịu trách nhiệm pháp lí về vi phạm pháp luật của mình.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận