Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật có đáp án

  • 9354 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mọi công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là biểu hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.


Câu 2:

Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật là thể hiện bình đẳng về  trách nhiệm pháp lý.


Câu 3:

Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là thể hiện quyền bình đẳng nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền và nghĩa vụ công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính và địa vị xã hội là thể hiện quyền bình đẳng quyền và nghĩa vụ.


Câu 4:

Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể hiện công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp vào quỹ từ thiện không thuộc nội dung công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. Bởi đóng góp vào quỹ từ thiện tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi cá nhân, pháp luật không bắt buộc điều này.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận