Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 3 (có đáp án): Công dân bình đẳng trước pháp luật (phần 2)

  • 3510 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Chấp hành pháp luật, chủ động tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình không phải là trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm cho công dân thực hiện được quyền và nghĩa vụ của mình.


Câu 2:

Phát biểu nào dưới đây không phải là trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp với từng thời kì nhất định không phải là trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.


Câu 3:

Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội.


Câu 4:

Cơ quan nào dưới đây có trách nhiệm bảo vệ công lí và quyền con người?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Tòa án có trách nhiệm bảo vệ công lí và quyền con người.


Câu 5:

Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội sẽ bị Nhà nước

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội sẽ bị Nhà nước xử lí nghiêm minh.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Vi Khổng
19:34 - 21/11/2021

câu 8 đáp án là b

Vi Khổng
19:36 - 21/11/2021

câu 9: C

Trần Khánh Nguyên
17:24 - 26/12/2021

Câu 15 D

Khánh Phạm
21:30 - 23/12/2022

15D