Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân có đáp án (P1)

  • 11352 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 2:

Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là cha mẹ khôn phân biệt đối xử giữa các con.


Câu 3:

Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.


Câu 4:

Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước.


Câu 5:

Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật về kinh doanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Nguyễn Kim Quanh
21:03 - 25/12/2020

9b mới đúng ạ

Linh Ngọc
16:28 - 16/12/2022

9b mới đúng chứ sao lại a được