Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân có đáp án (P1)

  • 8550 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Mọi doanh nghiệp đều có quyền tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh là thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh.


Câu 2:

Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bình đẳng giữa cha mẹ và con có nghĩa là cha mẹ khôn phân biệt đối xử giữa các con.


Câu 3:

Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bình đẳng trong quan hệ thân nhân giữa vợ và chồng được thể hiện ở nội dung vợ chồng tôn trọng và giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau.


Câu 4:

Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền bình đẳng trong kinh doanh có nghĩa là doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với doanh nghiệp nhà nước.


Câu 5:

Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nói đến bình đẳng trong kinh doanh là nói đến quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật về kinh doanh.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lê Nguyễn Kim Quanh
21:03 - 25/12/2020

9b mới đúng ạ