Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 5 (có đáp án): Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (phần 3)

  • 2171 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hành vi nào sau đây thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Thờ cúng tổ tiên là hành vi thể hiện tín ngưỡng của người Việt Nam.


Câu 2:

Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xây dựng dựa trên cơ sở nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc được xây dựng dựa trên cơ sở quyền cơ bản của con người và quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây không đúng về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mọi tôn giáo, tín ngưỡng được tự do hoạt động không đúng về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo.


Câu 4:

Chị K là người dân tộc thiểu số, chị được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIII, điều này thể hiện các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Chị K là người dân tộc thiểu số, chị được tín nhiệm bầu vào Quốc hội khóa XIII, điều này thể hiện các dân tộc ở Việt Nam đều bình đẳng về chính trị.


Câu 5:

Bố chị N (theo đạo Thiên chúa) không đồng ý cho chị kết hôn với anh K (theo đạo Phật), vì lí do hai người không cùng đạo. Trong trường hợp này bố chị N đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân về vấn đề nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong trường hợp này bố chị N đã vi phạm quyền bình đẳng của công dân về vấn đề tôn giáo.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận