Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản có đáp án (P1)

  • 13854 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 2:

Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì ai cũng có quyền bắt.


Câu 3:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm đến sức khỏe của người khác.


Câu 5:

Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bắt người trong trường hợp có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát là đúng pháp luật.


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thảo Huỳnh

1 năm trước

Hồng Tiên

9 tháng trước

Đan Lê

Hay lăm

Bình luận


Bình luận