Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản có đáp án (P1)

  • 9415 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Tự ý bắt và giam giữ người không có căn cứ là hành vi xâm phạm tới quyền bất khả xâm phạm về thân thể.


Câu 2:

Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Người phạm tội quả tang hoặc đang bi truy nã thì ai cũng có quyền bắt.


Câu 3:

Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ để cho rằng nguời đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây là xâm phạm đến sức khỏe của người khác?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hành vi đánh người gây thương tích là xâm phạm đến sức khỏe của người khác.


Câu 5:

Bắt người trong trường hợp nào dưới đây là đúng pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bắt người trong trường hợp có quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát là đúng pháp luật.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4.5

Đánh giá trung bình

50%

50%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thảo Huỳnh

4 tháng trước

Hồng Tiên

Bình luận


Bình luận