Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ có đáp án (P1)

  • 9880 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Công dân từ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân từ từ đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


Câu 2:

Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng những cách nào dưới đây ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Quyền ứng xử của công dân được thực hiện bằng cách tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử.


Câu 3:

Phương án nào dưới đây đúng khi bàn đến quyền bầu cử của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử là nội dung quyền bầu cử của công dân.


Câu 4:

Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân đủ 21 tuổi trở lên mới được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.


Câu 5:

Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Thảo Huỳnh

2 năm trước

Nguyễn Liên

H

4 tháng trước

Huyền Phùng

Bình luận


Bình luận