Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với các quyền dân chủ (phần 3)

  • 2286 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán M từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị Chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: trường hợp này, người dân xã X và ông K đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi bày tỏ quan điểm và yêu cầu kiểm tra đối với việc thu chi của kế toán.


Câu 3:

Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. Đây là nội dung của bước thứ mấy trong quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trường hợp quá thời gian quy định mà tố cáo không được giải quyết thì người tố cáo có quyền tố cáo với cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp của người giải quyết tố cáo. Đây là nội dung của bước thứ 2 trong quy trình tố cáo và giải quyết tố cáo.


Câu 4:

Anh Q - trưởng công an xã- đình chỉ việc thi công và yêu cầu gia đình ông N tháo dỡ công trình đang xây dựng với lý do tự ý xây dựng trái phép. Ông N không tháo dỡ vì cho rằng trưởng công an xã đã lợi dụng quyền hạn để ép buộc gia đình ông. Ông N đã viết đơn kiện trưởng công an xã lên tòa án nhân dân huyện. Trường hợp này, việc ông N viết đơn kiện anh Q như vậy là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải; Trường hợp này, việc ông N viết đơn kiện anh Q như vậy là vi phạm quyền khiếu nại, tố cáo vì bản thân hành vi tự ý xây dựng trái phép là đã vi phạm pháp luật.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận