Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 (có đáp án): Pháp luật với sự phát triển của công dân (phần 3)

  • 1995 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

c

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Công dân cần có ý thức và mục tiêu học tập đúng đắn, có ý chí vươn lên để thực hiện tốt quyền học tập của mình.


Câu 2:

Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền nào dưới đây của mình?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải; Sau một thời gian nghiên cứu, A đã cải tiến thành công máy gặt đập liên hoàn cho phù hợp với điều kiện ở địa phương. Anh A đã thực hiện quyền sáng tạo của mình.


Câu 3:

Chị A có năng khiếu ca hát nên muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng bố mẹ A không đồng ý và ép A phải thi vào Sư phạm. A sẽ chọn cách xử sự như thế nào cho phù hợp với quy định pháp luật?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Chị A có năng khiếu ca hát nên muốn theo con đường nghệ thuật, nhưng bố mẹ A không đồng ý và ép A phải thi vào Sư phạm. Trường hợp này, A nên giải thích để bố mẹ hiểu là A có quyền lựa chọn ngành nghề.


Câu 4:

Câu nói “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là của ai?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quan niệm "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" do Thân Nhân Trung đưa được ra các vương triều phong kiến Việt Nam từ triều vua Lê Thánh Tông trở đi coi như một tư tưởng quan trọng trong quốc sách văn hoá, giáo dục.


Câu 5:

Được anh T thông tin việc anh P nhờ anh C hoàn thiện hồ sơ để đăng ký bản quyền đề tài Y, chị H đã đề nghị anh T bí mật sao chép lại toàn bộ nội dung đề tài này rồi cùng mang bán cho chị Q. Sau đó, chị Q thay đổi tên đề tài, lấy tên mình là tác giả rồi gửi tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng tỉnh X. Những ai dưới đây vi phạm quyền sáng tạo của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chị H, chị Q và anh T đã vi phạm quyền sáng tạo của công dân khi có hành vi xâm phạm quyền tác giả, ý tưởng sáng tạo của người khác để chuộc lợi.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận