Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước có đáp án

  • 3434 lượt thi

  • 31 câu hỏi

  • 31 phút

Câu 1:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là, công dân có quyền kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm.


Câu 2:

Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp nào dưới đây không được thành lập và quản lý doanh nghiệp ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Theo Luật Doanh nghiệp, trường hợp là cán bộ, công chức nhà nước  không được thành lập và quản lý doanh nghiệp.


Câu 3:

Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là 

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong những nội dung về quyền tự do kinh doanh của công dân là công dân có đủ điều kiện do pháp luật quy định đều có thể hoạt động kinh doanh.


Câu 4:

Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nào là quan trọng nhất ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải; Trong những nghĩa vụ dưới đây của người kinh doanh, nghĩa vụ nộp thuế là quan trọng nhất.


Câu 5:

Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận